Privacy-verklaring

[:nl]Cornelis van Krieken
Cornelis van Krieken, gevestigd aan Willebrordusstraat 113 d 3037TN Rotterdam,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.cornelisvankrieken.nl Willebrordusstraat 113 d 3037TN Rotterdam 0641849300
Persoonsgegevens die wij verwerken;
Cornelis van Krieken verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.
Ook gebruiken we geen social media plugins.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cornelisvankrieken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;
Er worden geen persoonsgegevens verwerkt.
Cornelis van Krieken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt.
Geautomatiseerde besluitvorming
Cornelis van Krieken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden;
Er worden geen persoonsgegevens gedeeld.
Cornelis van Krieken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.[:]